Ieder kind heeft recht op betrouwbare informatie over zaken die het kind aangaan.  Staten moeten er extra alert op zijn dat  inheemse kinderen of kinderen behorend tot minderheidsgroepen toegang hebben tot informatie  in hun eigen taal. Staten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat kinderen na hun geboorte worden geregistreerd. Dit houdt onder andere in dat minderheidsgroepen hierover geïnformeerd worden en dat hen geen onnodige obstakels wordt opgelegd, zoals het niet accepteren van afwijkende namen. Staten moeten maatregelen nemen om de toegang tot onderwijs voor kinderen uit minderheidsgroepen te verbeteren. Nu blijkt dat kinderen uit minderheidsgroepen een hoger risico lopen om voortijdig school te verlaten dan kinderen die niet uit een minderheidsgroep komen.

Daarnaast hebben minderheidsgroepen ook het recht eigen onderwijsinstellingen te creëren, mits zij voldoen aan minimumstandaarden voor beleid en kwaliteit van het onderwijs. Het Comité vraagt extra aandacht voor kinderen uit minderheidsgroepen in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld kinderen in gewapende conflicten of kinderen die als vluchteling in een land of regio verblijven. Ook moet extra aandacht zijn voor de extra kwetsbare positive die kinderen uit minderheidsgroepen hebben om slachtoffer te worden van economische of seksuele uitbuiting. Kinderen uit minderheidsgroepen die te maken hebben met het strafrecht moeten kunnen worden bijgestaan door een tolk in een taal die zij beheersen, en zij hebben recht op juridische bijstand die rekening houdt met hun culturele achtergrond.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 11.