Main content

Ieder kind heeft recht op betrouwbare informatie over zaken die het kind aangaan. Dat geldt ook gewoon voor inheemse kinderen, maar voor hen is het soms minder vanzelfsprekend dat zij dit krijgen. Staten hebben de plicht ervoor te zorgen dat inheemse kinderen niet, omwille van het feit dat ze inheems zijn, gediscrimineerd worden. Bedoeld of onbedoeld. Volgens het Comité is het nodig dat Staten maatregelen nemen om dit te voorkomen en in dit General Comment nr. 11 van 12 februari 2009 besteedt het Comité aandacht aan een aantal punten waar Staten op moeten letten.

Staten moeten er extra alert op zijn dat inheemse kinderen toegang hebben tot informatie in hun eigen taal. Staten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat kinderen na hun geboorte worden geregistreerd. Dit houdt onder andere in dat inheemse kinderen hierover geïnformeerd worden en dat hen geen onnodige obstakels wordt opgelegd, zoals het niet accepteren van afwijkende namen. Staten moeten maatregelen nemen om de toegang tot onderwijs voor inheemse kinderen te verbeteren. Nu blijkt dat inheemse kinderen een hoger risico lopen om voortijdig school te verlaten dan niet inheemse kinderen.

Daarnaast hebben inheemse bevolkingsgroepen ook het recht eigen onderwijsinstellingen te creëren, mits zij voldoen aan minimumstandaarden voor beleid en kwaliteit van het onderwijs. Het Comité vraagt extra aandacht voor inheemse kinderen in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld kinderen in gewapende conflicten of kinderen die als vluchteling in een land of regio verblijven. Ook moet extra aandacht zijn voor de extra kwetsbare positie die inheemse kinderen hebben om slachtoffer te worden van economische of seksuele uitbuiting. Inheemse kinderen die te maken hebben met het strafrecht moeten kunnen worden bijgestaan door een tolk in een taal die zij beheersen, en zij hebben recht op juridische bijstand die rekening houdt met hun culturele achtergrond.

Kort samengevat vraagt het Comité speciaal aandacht voor het recht van inheemse kinderen:

  • Om informatie te krijgen in hun eigen taal;
  • Om geregistreerd te worden na de geboorte en een nationaliteit te krijgen;
  • Dat rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van het kind als het kind uit huis wordt geplaatst;
  • Dat rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van het kind als het kind zorg krijgt;
  • Om onderwijs te krijgen in eigen onderwijsinstellingen, als deze voldoen aan de algemeen geldende kwaliteitseisen;
  • Op juridische bijstand – indien nodig ook met behulp van een tolk – als zij met het strafrecht te maken krijgen.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 11.