• De rechter móet jouw mening volgens de Nederlandse wet meenemen als hij een beslissing maakt, bijvoorbeeld als jouw ouders gaan scheiden. Maar, volgens het Kinderrechtenverdrag mogen kinderen van elke leeftijd hun mening geven.
  • Je kunt een straf krijgen als je een strafbaar feit pleegt. Dit kan een werkstraf, een leerstraf of een boete zijn. In uitzonderlijke gevallen kan een minderjarige een gevangenisstraf krijgen.
  • Je kunt je eigen paspoort aanvragen als je ouders toestemming geven.
  • Je kunt je als orgaandonor registreren als je ouders toestemming geven. Als je voor je 16e overlijdt kunnen je ouders of voogd jouw donatietoestemming intrekken. Heb je geen toestemming gegeven? Dan kunnen zij niet alsnog toestemming geven.
  • Je kunt (zonder toestemming van je ouders!) een identiteitskaart aanvragen
  • Je hebt het recht om te horen wat er medisch met je aan de hand is.
  • Je hebt het recht om mee te praten over verdere behandeling als je ziek bent.
  • Je mag je mening geven bij adoptie (je mag dus nee zeggen als je niet geadopteerd wilt worden).
  • Je mag een tattoo (of piercing) laten zetten als je toestemming hebt van je ouders, en alleen als je ouders erbij aanwezig zijn. De tattoo mag niet op het hoofd, de hals, de polsen en/of de handen.
  • Je mag je (als donorkind) aanmelden voor het FIOM KID Register en de FIOM KID-DNA Databank, als je toestemming hebt van je ouders of voogd. Vanaf je 16e heb je die toestemming niet meer nodig.