© Powered by SiteSpirit

 
logo.pngArtikel 35

Handel in kinderen


Verdragstekst


De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen ter voorkoming van de ontvoering of de verkoop van of van de handel in kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook.


Toelichting


Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid moet er alles doen om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.


Mensenhandel is een van de snelst groeiende georganiseerde misdaden, naast de handel in wapens en drugs. Per jaar worden ruim een miljoen kinderen verhandeld. In bijna tachtig procent van de gevallen zijn dat kinderen en jongeren die in de seksindustrie komen te werken.


De handel van kinderen voor seksuele doeleinden kent drie stadia; rekrutering, vervoer en bestemming. Kinderen worden eerst uit hun vertrouwde leefomgeving gehaald. Soms gebeurt dat met geweld en soms met de belofte op een beter leven. Het vervoer is meestal gevaarlijk en onaangenaam omdat de mensenhandelaar het kind verbergt in een kleine ruimte. Op bestemming worden de kinderen vaak mishandeld en verkracht om hun verzet te breken. Sommige kinderen worden meerdere keren doorverkocht.


Geen enkele instantie kan in zijn eentje kinderhandel effectief bestrijden. Politie, Openbaar Ministerie, kinderbescherming, jeugdzorg, opvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak vormen.


Meer informatie

Waar kunt u in Nederland terecht?
FairWork: FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland.

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel: De Nationaal Rapporteur Mensenhandel staat als onafhankelijk functionaris de regering bij in de bestrijding van mensenhandel. Daartoe presenteert zij jaarlijks een rapportage over ontwikkelingen op het terrein van mensenhandel en de bestrijding ervan.

CoMensHa: CoMensHa functioneert als landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensHa organiseert en coŲrdineert de eerste opvang van slachtoffers van mensenhandel en zet de hulpverlening in gang.


De onderstaande organisaties werken wereldwijd, dus ook in Nederland
ECPAT: ECPAT beschermt kinderen wereldwijd tegen handel voor de seksindustrie.

Plan Nederland: Plan helpt kinderhandel te voorkomen door voorlichting aan ouders en kinderen te geven, zodat zij zich bewust zijn van het gevaar. Plan werkt in 48 landen in Afrika, AziŽ en Latijns-Amerika.

Terre des Hommes: Terre des Hommes zet zich in om kinderhandel aan te pakken.

UNICEF: UNICEF strijdt tegen de handel in kinderen en komt op voor de rechten van deze kinderen.