© Powered by SiteSpirit

 
logo.pngLinks

Leden van het Kinderrechtencollectief

Bernard van Leer Foundation: De Bernard van Leer Foundation is een stichting die haar kennis en fondsen inzet ter verbetering van het welzijn van jonge kinderen (0-8 jaar) die opgroeien in achterstandssituaties. De stichting ondersteunt organisaties die programma's uitvoeren welke een structurele verbetering teweegbrengen in de ontwikkelingskansen en rechten van jonge kinderen.
Ieder(in): Ieder(in) wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Ieder(in) maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.
Defence for Children: Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen. In Nederland werkt zij samen met ECPAT, om wereldwijd kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting.
Nederlands Jeugdinstituut (NJI): Het Nederlands Jeugdinstituut zet zich in voor de verbetering van kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en hun opvoeders. (De NJI is adviseur van het Kinderrechtencollectief)
NJR: Bij NJR werken ruim dertig mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.
Stichting Kinderpostzegels: Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'.
Save the Children: Save the Children redt wereldwijd de levens, de dromen en de toekomst van kinderen met medische zorg, onderwijs en betere leefomstandigheden. Save the Children 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in 124 landen.
UNICEF: UNICEF helpt miljoenen kinderen in 155 landen over de hele wereld. Unicef geeft noodhulp, maar zorgt ook voor blijvende verbeteringen voor kinderen zoals voldoende eten, schoon water, hulp bij ziekte en goed onderwijs.


Over het Kinderrechtenverdrag

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Op deze website staan de originele teksten van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Facultatieve protocollen welke horen bij het Kinderrechtenverdrag. Ook staat er informatie over het VN-Kinderrechtencomité en welke Staten wanneer partij zijn geworden.


Organisaties actief op een specifiek artikel uit het Kinderrechtenverdrag

Diverse organisaties zetten zich in voor kinderrechten uit het VN-kinderrechtenverdrag. Links op de pagina staat per artikel aangegeven bij welke organisaties kinderen en volwassenen terecht kunnen voor meer informatie.