© Powered by SiteSpirit

 
logo.pngVoor ouders

Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat ervan uit dat u als ouders samen de eerste verantwoordelijke bent voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. De overheid moet ouders hierbij wel ondersteunen, bijvoorbeeld door te zorgen voor kwalitatief goede en bereikbare kinderopvang.


Basisvoorwaarden opvoeding

Het VN-Kinderrechtenverdrag geeft op verschillende plaatsen basisvoorwaarden waar ouders bij de opvoeding rekening mee moeten houden, zoals artikel 3, artikel 5, artikel 6, artikel 14 en artikel 18. Ouders moeten het belang van het kind als uitgangspunt in de opvoeding nemen. Ouders dienen kinderen passende leiding en begeleiding te geven en daarbij rekening te houden met de capaciteiten van het kind die zich ontwikkelen naarmate het kind ouder wordt. Dat wil zeggen dat ouders de rechten van het kind respecteren op een manier die rekening houdt met wat het kind op een bepaalde leeftijd kan. Zo moeten ouders een vierjarig kind bijvoorbeeld niet alleen op de fiets naar school sturen, maar kunnen ervan uitgaan dat dit wel kan als het kind veertien is. Ouders moeten rekening houden met de leeftijd en volwassenheid van een kind, wat betekent dat ouders zich moeten verdiepen in wat kinderen kunnen en wat ze van hun kind kunnen verwachten.


Respect voor menselijke waardigheid

Ouders moeten respect hebben voor de menselijke waardigheid van het kind. Dat komt neer op vergelijkbare geboden als in de koran, bijbel en andere heilige geschriften en humanitaire beschouwingen: doe voor een ander zoals je wilt dat een ander voor jou zou doen in vergelijkbare situaties. Sommige van deze voorwaarden zijn vanzelfsprekend, maar kunnen toch soms tot spanningen leiden. Steeds moet er immers evenwicht gezocht worden tussen de ruimte van een kind – op een bepaald punt – die ouders willen bieden, en de vraag of het kind zijn of haar eigen belang kan beoordelen. Waar dat evenwicht ligt, is per ouder en kind verschillend.


Geen-kant-en-klaar-antwoord

De visie van het VN-Kinderrechtenverdrag over opvoeding is die van een evenwichtige benadering. Het kind wordt kind gelaten, het ´nu´ is belangrijk, dus niet zozeer wat het kind later moet worden. Tegelijkertijd is het de taak van de ouders om bij te dragen bij de ontwikkeling van het kind. In het Kinderrechtenverdrag staat geen kant-en-klaar-antwoord over hoe ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind opgroeit tot een gelukkige volwassene. Ook deskundigen zullen uiteenlopende antwoorden geven.

Toch zijn er wel een aantal gemene delers ondanks die verschillende opvoedingsinzichten, die overeenkomen met de uitgangspunten van het VN-Kinderrechtenverdrag: liefde, veiligheid, grenzen en frustratietolerantie zijn bijvoorbeeld sleutelwoorden voor een gezonde ontwikkeling.