Main content

Brochure: Met recht spelen

Met Recht Spelen, activiteiten rond kinderrechten in het jeugdwerk is een brochure gericht op kinder,- tiener en jongerenwerkers op school, buitenschoolse opvang en scouting. Deze brochure bevat informatie over het VN-kinderrechtenverdrag en de betekenis die het heeft voor het jeugdwerk. Daarnaast zijn suggesties opgenomen voor activiteiten rond het thema kinderrechten. Hierbij valt te denken aan een eerst kennismaking met kinderrechten, een onderzoek naar rechten, het in de praktijk brengen van rechten en rechten laten zien.

Meer informatie:
U kunt de brochure Met Recht Spelen, activiteiten rond kinderrechten in het jeugdwerk, bestellen door te mailen naar info@defenceforchildren.nl of te bellen naar 071 – 516 09 80.