Main content

 

Jaap Doek-scriptieprijs
Op 6 december 2016 loven de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children voor de vierde keer de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs uit. Deze scriptieprijs gaat naar de beste masterscriptie op het gebied van kinderrechten. De scriptieprijs is er niet alleen voor rechtenstudenten, ook studenten vanuit andere studierichtingen kunnen deelnemen.

Prijs
Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs ter waarde van €500 vrij te besteden.

Jury
De jury bestaat uit een aantal deskundigen op het gebied van kinderrechten:
•    Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);
•    Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);
•    Kristoffel Lieten, emeritus hoogleraar Kinderarbeid (Universiteit van Amsterdam);
•    Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland;
•    Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag).

Eerdere winnaars
Vorig jaar heeft Yvonne ten Kate LL.M. de scriptieprijs gewonnen voor haar masterscriptie ‘Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen’. In 2014 heeft Jill Stein LL.M deze prijs uitgereikt gekregen voor haar masterscriptie ‘The Prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the Child: the Committee’s Role & Potentional’. De eerste Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs kreeg Rekha Ramlal in het najaar van 2013 uitgereikt voor haar scriptie met de titel ‘De ervaringen van kinderen bij het minderjarigen verhoor bij rechtbanken in civiele zaken.’

De Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, in binnen- en buitenland.