Main content

Van maandag 20 tot zondag 26 november 2017 is de Week tegen Kindermishandeling. Deze week wordt jaarlijks georganiseerd en staat in het thema van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zowel in de media als op veel locaties in Nederland wordt er extra aandacht aan dit onderwerp besteed. De Week tegen Kindermishandeling heeft tot doel om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Het thema dit jaar is dan ook ‘Verbind voor het kind’. In deze week worden partijen gestimuleerd om de krachten te bundelen, om kennis en ervaring met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Uiteraard krijgt ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders daarin een belangrijke plek.

 

Activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst van deze themaweek. Dolores Leeuwin zit deze bijeenkomst voor. Ook zullen Kinderombudsman Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de Kinderombudsman haar onderzoek naar wat gemeenten doen om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen. Verder worden er in deze week lokaal en regionaal activiteiten georganiseerd door verschillende instanties. De activiteiten zijn te vinden zijn op de website van de Week tegen Kindermishandeling.

Kijk hier voor het gehele programma van deze week.