Main content

De stad Groningen krijgt een kinderburgemeester. Basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7 kunnen solliciteren, in mei kan iedereen stemmen op de kandidaten.
Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar krijgen in april een uitnodiging om te solliciteren op de functie. Een jury kiest vervolgens de kandidaten. De jonge burgemeesters in de dop moeten daarna zelf een korte verkiezingscampagne gaan voeren. Inwoners van de stad kunnen stemmen op de kandidaat van hun keuze. De benoeming gebeurt tegelijk met de start van het schooljaar 2017-2018.

De kinderburgemeester gaat de ‘grote’ burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Mattias Gijsbertsen van Jeugdbeleid vergezellen bij representatieve taken. Ook bij bijvoorbeeld openingen kan de kinderburgemeester ceremoniële taken vervullen. Het instellen van een kinderburgemeester is een manier om kinderen een stem te geven in Groningen.

Het college van burgemeester en wethouders zegt daar veel waarde aan te hechten. In Groningen is ook een kinderombudsman aangesteld. Binnenkort begint daarnaast ook een jongerenpanel dat onderzoeksvragen van de gemeente gaat beantwoorden.