Main content

Jongeren tussen de 15-23 jaar die in een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten.

Defence for Children zoekt jongeren die weten hoe het is om in een justitiële jeugdinrichting te zitten. Jongeren die willen bijdragen aan een verbetering van de situatie van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Jongeren die samen met andere jongeren in een team onderzoek willen doen naar de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen.

Kent u zulke jongeren? Laat ze zich aanmelden bij Maartje Berger: m.berger@defenceforchildren.nl vóór 20 januari 2012. Bellen kan ook: 071-516 09 80. Of surf naar www.defenceforchildren.hyves.nl.

Defence for Children wil samen met jongeren zorgen voor een veilig leefklimaat in justitiële jeugdinrichtingen en een einde te maken aan geweld. Daarom starten we een project waarin jongeren elkaar interviewen over de veiligheid en behandeling in justitiële jeugdinrichtingen. Doel is om via een campagne met jongeren samen ervoor te zorgen dat de situatie verbetert.

De jongeren krijgen eerst een training van Maartje Berger en Joyce Brummelman van Defence for Children (op 1 februari 2012). Daarna gaan ze met hen en het jongerenteam andere jongeren interviewen die in justitiële jeugdinrichtingen verblijven. Aan het eind van het project maken we een rapport met de tips en aanbevelingen die door de jongeren zijn verzameld. Dat bieden we aan alle beleidsmakers aan.

27 december 2011