Main content

Gemeenten

Data en cijfers

Het Kinderrechtencollectief wil gemeenten graag van dienst zijn bij het verbeteren van hun jeugdbeleid. Onder meer door relevante cijfers te verzamelen en te analyseren. Het Databoek Kinderen in Tel is al jaren een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid. Sinds 2006 verschijnt elke twee jaar een Kinderen in Tel Databoek. Daarin wordt de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en zelfs per wijk in kaart gebracht. Daarnaast verschijnt er om het jaar een Databoek over een specifiek onderwerp. Lees meer.

Budget

Om de rechten van kinderen te verwezenlijken is ook geld nodig. In artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag staat dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is. Zij maakt geld vrij voor bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Maar ook voor culturele activiteiten of hulp in de opvoeding.

Sinds 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Van laagdrempelige en preventieve jeugdhulp tot de zwaarste vormen ervan. Zij krijgen van de Rijksoverheid een budget dat zij zelf moeten verdelen. Gemeenten hebben daarmee een belangrijke rol gekregen als het gaat om hulp aan kinderen en hun ouders. Zowel in de uitvoering als in het beheer van de financiën die daarmee gemoeid zijn. Lees meer.

Inspiratie & Verdieping

Het Kinderrechtencollectief organiseert op verzoek participatieve uitwisselings- en verdiepingsbijeenkomsten voor lokale (beleids)ambtenaren en jeugdhulpverleners. Deze bijeenkomsten dienen als middel om kennis uit te wisselen en te bepalen op welke thema’s samenwerking gewenst is. De bijeenkomsten geven partijen de kans om stil te staan bij kinderrechten en de betekenis daarvan in de praktijk voor de lokale actoren in kwestie. Hierbij wordt rekening gehouden met de context van specifieke gemeenten. Zo kan het worden gezien als vertrekpunt voor het maken en verzorgen van trainingen, seminars en (digitale) leermodules. We bieden gemeenten de mogelijkheid van op maat gemaakte trainingen voor (beleids)ambtenaren en jeugdhulpverleners. Op maat gemaakt betekent, opgesteld in overleg. Lees meer.