Main content

Robert is veertien jaar oud en woont samen met zijn ouders en zusje in de opvang. Zij zijn hier terecht gekomen omdat zijn ouders de huur van hun huis niet meer konden betalen. Robert is blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben, maar toch is het soms ook lastig om in de opvang te wonen. Robert zit in de tweede klas van de middelbare school en heeft veel huiswerk. Hij vindt het lastig om zijn huiswerk te maken omdat er zoveel spelende kinderen in de opvang zijn en er geen rustig plekje is waar Robert zijn huiswerk kan maken.

Robert weet dat hij het recht heeft om zijn mening te geven over belangrijke zaken die hem aangaan en dat er serieus naar zijn mening moet worden geluisterd. Gelukkig heeft Robert een hulpverlener in de opvang met wie hij het goed kan vinden. Robert vertelt de hulpverlener dat hij zich niet kan concentreren door alle drukte in de opvang. Hij is bang dat zijn cijfers achteruitgaan als hij zijn huiswerk niet goed kan maken. De hulpverlener luistert goed naar Robert en gaat op zoek naar een rustige plek waar hij zijn huiswerk kan maken. Er wordt een huiswerkkamer ingericht waar Robert rustig kan leren. Ook worden er regels gemaakt waarin staat dat het in en rondom de huiswerkkamer stil moet zijn zodat Robert voortaan rustig zijn huiswerk kan maken.

Robert is blij dat hij zijn mening heeft gegeven en dat de hulpverlener serieus naar hem heeft geluisterd.

* Dit verhaal is gebaseerd op echte ervaringen van kinderen.