Main content

Op zestienjarige leeftijd komt Cheryl erachter dat zij als kind slachtoffer was van kindermishandeling. Zij groeide op met een moeder die last had van zware depressies en die soms maandenlang in bed lag. Haar vader was vaak weg, maar als hij thuis was kon hij heel kwaad worden en dan sloeg hij Cheryl en haar broertje. Ook werd zij soms urenlang opgesloten op haar kamer en mocht zij nooit een vriendje of vriendinnetje mee naar huis nemen. Cheryl voelde zich als kind vaak eenzaam en verdrietig. Maar zij praatte er met niemand over. Ze dacht dat dit normaal was en dat er niks aan te doen was.

Pas toen Cheryl op de middelbare school een vriendin kreeg bij wie ze regelmatig thuiskwam, zag ze dat het ook anders kon. Ze nam de moeder van haar vriendin in vertrouwen en vertelde over hoe het bij haar thuis ging. Via haar kwam Cheryl in contact met een hulpverlener die vertelde dat het niet normaal was wat zij thuis meemaakte. Cheryl kreeg hulp om haar nare ervaringen te verwerken en haar ouders kregen hulp om beter met Cheryl en haar broertje om te kunnen gaan. Het is nog steeds niet makkelijk, maar Cheryl heeft nu het gevoel dat zij mensen om zich heen heeft die zij kan vertrouwen en die echt naar haar luisteren. Als zij terugkijkt op haar kindertijd denkt zij ‘had ik toen maar geweten dat wat ik meemaakte niet normaal is, dan had ik veel eerder hulp gezocht’.

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. Dit betekent dat je als kind liefde, aandacht en bescherming krijgt van je ouders of verzorgers. Kindermishandeling is een schending van dit recht op veiligheid. Ouders die hun kinderen mishandelen of verwaarlozen doen dit meestal niet met opzet. Zij doen dit omdat ze bijvoorbeeld zelf veel stress en problemen hebben, of soms ook omdat ze niet weten hoe het anders moet. Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld, mishandeling en verwaarlozing. De overheid moet hulp bieden aan kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie. Meestal kan dat door ouders en kinderen thuis hulp te bieden, dus zonder dat je als kind weg hoeft bij je ouders. Heel soms lukt dat niet en zoeken hulpverleners voor het kind naar een andere plek om te wonen, zoals in een pleeggezin of een gezinshuis.

* Dit verhaal is gebaseerd op echte ervaringen van kinderen.