Main content

Mei 2017

Kinderen mogen niet zelf kiezen welk geloof ze hebben. Ze nemen het geloof van hun ouders over.

  • NEE
    84%
  • JA
    16%

Kinderrechten Overzicht

Heb je recht op geluk? Op fouten maken? Mag je zelf beslissen waar je woont en of je naar school gaat? Hierover zijn afspraken gemaakt tussen verschillende landen. En die afspraken zijn opgeschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zodat voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn. Kinderrechten zijn afspraken tussen landen over hoe we met kinderen moeten omgaan. Deze afspraken zijn belangrijk om kinderen extra te beschermen. Ze leggen vast wat minimaal nodig is om ervoor te zorgen dat een kind gezond en veilig kan opgroeien. Dat kan simpel zijn: bijvoorbeeld het recht op een eigen naam. En het recht op schoon water, goede voeding en onderwijs. Maar ook lastiger, bijvoorbeeld het recht op bescherming tijdens een oorlog. Kinderrechten gelden voor alle kinderen ter wereld tot 18 jaar. Of je nou in Nederland woont of in Suriname. Of in Australië of China.
Lees meer over kinderrechten.

            

VERHALEN