Main content

Main content

Kinderrechten in een notendop

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd. Deze levensomstandigheden, deze kansen en deze bescherming. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.
Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming tegen oorlogsgeweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Want tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Kinderrechten Actueel

 • Speciaal advocatenkantoor voor kinderen

  Op 10 april 2018 is in Arnhem het Kinderrechtkantoor geopend. Het Kinderrechtkantoor is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat in opdracht van kinderen werkt.

 • Regeerakkoord in kindertaal

  Op woensdag 20 december presenteerden Haagse schoolkinderen het regeerakkoord in kindertaal aan vicepremier en Minister van VWS Hugo de Jonge en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

 • “Verhoog minimuminkomen voor alleenstaande ouders”

  30/12/2017 Eurochild ziet dat er in Nederland meer aandacht is voor de gevolgen van armoede, de maatregelen zijn met name gericht op het verkleinen van deze gevolgen zodat kinderen zoveel mogelijk ‘mee kunnen doen’. Het is volgens Eurochild belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de grondoorzaken van armoede.

 • Nieuwe VN-aanbeveling gendergerelateerd geweld

  27/11/2017 - Op 14 November 2017 is de Algemene Aanbeveling nr. 35 over gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen gepresenteerd door het VN-Vrouwenrechtencomité in Genève.

            

Verhalen

 • Informatie Kinderrechten

  Geschiedenis

  Alle kinderrechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 werd dit verdrag door de Verenigde Naties in New York aangenomen.

  Kinderrechtenverdrag

  Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York unaniem het Kinderrechtenverdrag aan.

  Toezicht kinderrechten

  Heel veel mensen letten erop dat kinderen in Nederland krijgen waar zij recht op hebben. Van leraren tot ministers en van politieagenten tot sportcoaches. En ook kinderen zelf natuurlijk.

  Materialen

  Ga jij ook met kinderrechten aan de slag? Hier vind je allemaal materiaal dat daarbij kan helpen. De meeste materialen zijn gratis!

 • Wie zijn wij?

  Wie zijn wij

  Wij zijn het Kinderrechtencollectief. We komen op voor de rechten van kinderen in Nederland.

 • Wat doen wij?

  Wat doen wij

  We geven voorlichting over kinderrechten, we adviseren de Nederlandse regering en we rapporteren aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

 • Waarom doen wij dat?

  Waarom doen wij dat?

  Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Nederland krijgen waar ze recht op hebben. Dat is in het belang van iedereen.