Main content

Kinderrechten in een notendop

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna  alle Staten in de wereld over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd. Deze levensomstandigheden, deze kansen en deze bescherming. Kinderrechten raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. De voor velen voor de hand liggende onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, rol van familie en ouders, vrijheid van geloof en het mogen hebben en uiten van een mening. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Een dak boven je hoofd en spelen. Bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Een ook over bescherming tegen discriminatie, oorlogsgeweld, en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

            

Kinderrechten Actueel

            

Verhalen

 • Informatie Kinderrechten

  Geschiedenis

  Alle kinderrechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 werd dit verdrag door de Verenigde Naties in New York aangenomen.

  Verdrag

  Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York unaniem het Kinderrechtenverdrag aan.

  Toezicht

  Heel veel mensen letten erop dat kinderen in Nederland krijgen waar zij recht op hebben. Van leraren tot ministers en van politieagenten tot sportcoaches.

  Materialen

  Ga jij ook met kinderrechten aan de slag? Hier vind je allemaal materiaal dat daarbij kan helpen. De meeste materialen zijn gratis!

            

Activiteiten 2017

 • Wie zijn wij?

  Wij zijn het Kinderrechtencollectief. We komen op voor de rechten van kinderen in Nederland.

 • Wat doen wij?

  We geven voorlichting over kinderrechten, we adviseren de Nederlandse regering en we rapporteren aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

 • Waarom doen wij dat?

  Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Nederland krijgen waar ze recht op hebben. Dat is in het belang van iedereen.