Main content

Main content

Kinderrechten in een notendop

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd. Deze levensomstandigheden, deze kansen en deze bescherming. Kinderrechten raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. De voor velen voor de hand liggende onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, rol van familie en ouders, vrijheid van geloof en het mogen hebben en uiten van een mening. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Een dak boven je hoofd en spelen. Bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Een ook over bescherming tegen discriminatie, oorlogsgeweld, en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Kinderrechten Actueel

 • Duurzame ontwikkeling vraagt ambitieuze aanpak overheid

  Voor het eerst schetst de zogenaamde 'Dutch Diamond', de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen én jongeren een beeld van de Nederlandse uitvoering van de Sustainable Development Goals.

 • Belang van het kind moet voorop bij realisatie regeerakkoord 

  Het Kinderrechtencollectief heeft het regeerakkoord met belangstelling gelezen. Het is nu belangrijk dat het beleid van het nieuwe kabinet leidt tot positieve effecten voor kinderen in Nederland en in Caribisch Nederland.

 • Straatkinderen krijgen via VN sterkere rechtspositie

  24/7/2017 Het VN-Kinderrechtencomité uit regelmatig haar bezorgdheid over de rechten en het welzijn van kinderen en families die op straat leven, in het VN-Kinderrechtenverdrag was echter nog geen directe verwijzing naar deze groep kinderen. Daar is nu verandering in gekomen, in juni heeft het Kinderrechtencomité het General Comment No. 21 (2017) on Children in Street Situations uitgebracht.

 • Kinderombudsman volwaardig toezichthouder kinderrechten

  21/07/2017 De Kinderombudsman heeft zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Dit blijkt uit de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman.

            

Verhalen

 • Informatie Kinderrechten

  Geschiedenis

  Alle kinderrechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 werd dit verdrag door de Verenigde Naties in New York aangenomen.

  Verdrag

  Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York unaniem het Kinderrechtenverdrag aan.

  Toezicht

  Heel veel mensen letten erop dat kinderen in Nederland krijgen waar zij recht op hebben. Van leraren tot ministers en van politieagenten tot sportcoaches. En ook kinderen zelf natuurlijk.

  Materialen

  Ga jij ook met kinderrechten aan de slag? Hier vind je allemaal materiaal dat daarbij kan helpen. De meeste materialen zijn gratis!

Activiteiten 2017

20/11

Week tegen Kindermishandeling

Van maandag 20 tot zondag 26 november 2017 zal de ‘Week tegen Kindermishandeling’ plaatsvinden. Het thema dit jaar is ‘Verbind voor het kind’.

 • Wie zijn wij?

  Wie zijn wij

  Wij zijn het Kinderrechtencollectief. We komen op voor de rechten van kinderen in Nederland.

 • Wat doen wij?

  Wat doen wij

  We geven voorlichting over kinderrechten, we adviseren de Nederlandse regering en we rapporteren aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

 • Waarom doen wij dat?

  Waarom doen wij dat?

  Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Nederland krijgen waar ze recht op hebben. Dat is in het belang van iedereen.