Main content

General Comment nr 13: Over het recht op bescherming tegen alle vormen van geweld

Dit General Comment biedt een richtlijn voor de implementatie van de bepalingen uit artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag. Het Comité definieert de zinsnede ‘alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijk of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik’ uit artikel 19 van het Verdrag ruim en geeft een uitgebreide lijst aan van handelingen die daaronder vallen. Het gaat hier om verwaarlozing en psychisch en lichamelijk geweld tot schadelijke traditionele praktijken zoals meisjesbesnijdenis en de mate waarin kinderen worden blootgesteld aan geweld in de media. Op Staten rust de verplichting om kinderen hiertegen te beschermen.

Dit is het tweede General Comment over het thema geweld, zie eerder General Comment nr. 8 uit 2007.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 13.

Kijk hier voor een kindvriendelijke versie van General Comment nr. 13 (Engelstalig).

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.