Main content

General Comments van het VN Kinderrechtencomité

Wat is een General Comment?

Om Staten te helpen bij de implementatie van het VN Kinderrechtenverdrag publiceert het Kinderrechtencomité regelmatig een General Comment. Een General Comment is een nadere uitleg van één of meer artikelen van het Kinderrechtenverdrag. Deze uitleg wordt beschouwd als een gezaghebbende interpretatie van de rechten die in het Verdrag beschreven staan. De inhoud van de General Comments is mede gebaseerd op de jarenlange ervaring van het Kinderrechtencomité met het volgen en beoordelen van de wijze waarop het VN Kinderrechtenverdrag wordt uitgevoerd in alle verschillende verdragslanden.

 

Waarom General Comments?

Het belangrijkste doel van de General Comments is het verbeteren van de implementatie van het VN Kinderrechtenverdrag.

 

Hoe kunnen de General Comments worden gebruikt?

De General Comments zijn behulpzaam bij het interpreteren en toepassen van de bepalingen uit het VN Kinderrechtenverdrag. Hoe moet de overheid kinderen beschermen tegen geweld of uitbuiting? Wat wordt er precies verstaan onder het recht op participatie? Welke plicht heeft de overheid als het gaat om de hereniging van gezinnen die uit elkaar getrokken zijn? De General Comments bieden concretere richtlijnen voor wat er nodig is om deze kinderrechten en meer volledig te verwezenlijken. Zowel binnen de wet- en regelgeving van een land als binnen de uitvoeringspraktijk. Ze kunnen ook gebruikt worden door belangenbehartigers om verbetering in wet- en regelgeving af te dwingen. Of in de rechtszaal om gerechtelijke uitspraken te onderbouwen.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN Kinderrechtencomité 21 General Comments gepubliceerd.