Main content

Het VN-Kinderrechtenverdrag

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden en ervoor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.

Waarom kinderrechten belangrijk zijn

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Naarmate ze ouder worden uiteraard steeds minder. Maar ze zijn desalniettemin afhankelijk van anderen. Dat maakt kwetsbaar. Kinderen lopen een grotere kans op bepaalde ziekten. Ze kunnen zichzelf  nog niet goed verdedigen of beschermen en zijn daardoor kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen is het goed dat er kinderrechten zijn. Minimumeisen waar aan voldaan dient te worden in de omgang met- en zorg voor kinderen. Door iedereen en in het belang van ieder kind.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien. Ongeacht of ze arm of rijk zijn. Gedocumenteerd zijn of niet. Een handicap hebben of niet. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Dat kinderrechten zijn opgetekend in een – door vrijwel alle staten ter wereld ondertekend – Kinderrechtenverdrag is belangrijk omdat landen er dus ook op aangesproken kunnen worden indien sprake is van de schending of veronachtzaming van de rechten van kinderen.

Kinderrechten in Nederland: vanzelfsprekend, toch?

Nederland is een rijk en welvarend land, waar de meeste dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Zo groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Ook zijn er helaas kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. En wat te denken van de vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? Zij kunnen niet altijd naar school en moeten heel vaak verhuizen, waardoor zij niet echt vrienden kunnen maken. Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden.

Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Jaarlijks wordt op 20 november de internationale Dag voor de Rechten van het Kind gevierd. Deze datum is gekozen, omdat de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Kinderrechtenverdrag hebben aangenomen.

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie van kind

Artikel 2: Bescherming discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders

Artikel 6: Recht op leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam en nationaliteit

Artikel 8: Bescherming identiteit

Artikel 9: Scheiding van ouders

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Participatie en hoorrecht

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Bescherming tegen geweld

Artikel 20: Kinderen zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Vluchtelingen

Artikel 23: Kinderen met een handicap

Artikel 24: Gezondheid

Artikel 25: Uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale zekerheid

Artikel 27: Adequate levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Onderwijsdoelstellingen

Artikel 30: Minderheidsgroepen
s
Artikel 31: Recreatie

Artikel 32: Bescherming tegen kinderarbeid

Artikel 33: Bescherming tegen drugs

Artikel 34: Seksueel misbruik

Artikel 35: Handel in kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Kinderen in detentie

Artikel 38: Kinderen in oorlogssituaties

Artikel 39: Bijzondere zorg voor slachtoffers

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Relatie met andere rechten

Artikel 42: Kinderrechteneducatie

Artikel 43: Toezicht

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Kinderrechtenorganisaties

Artikel 46 – 54: Verdragsregels