Main content

Alles over kinderrechten

Wat zijn kinderrechten?

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over je leven thuis en op school. Over wat je ouders voor je moeten doen en waar de overheid voor moet zorgen. Maar ze gaan ook over gevaren waar je tegen beschermd moet worden, zoals mishandeling en oorlog.

In het kort

Je hebt er recht op om veilig en gezond op te groeien. Je hebt recht op een naam en op ouders of andere verzorgers die je liefde en aandacht geven. Die je goed te eten, kleren en een veilig huis geven. En die ervoor zorgen dat je naar school gaat. Want naar school moet je. Dat is je recht, maar ook je plicht. Je gaat naar school om te leren over de wereld en om te ontdekken waar jij goed in bent en wat je leuk vindt. Ook heb je recht op vrije tijd om te spelen en uit te rusten. Je hebt het recht om je mening te geven. En als er iets vervelends met je gebeurt of als je ziek wordt, heb je recht op hulp en goede verzorging.

Voor alle kinderen

Kinderenrechten zijn er voor alle kinderen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet en of je rijk bent of arm. Sommige kinderen hebben een moeilijker leven dan anderen. Zij hebben recht op extra bescherming en hulp. Bijvoorbeeld kinderen met een beperking of kinderen van ouders die gevlucht zijn uit een land waar oorlog is.

Waarom kinderrechten belangrijk zijn

Ongeveer een derde van alle mensen op de wereld is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Gelukkig wel steeds minder, hoe ouder ze worden. Maar toch: als je afhankelijk bent, ben je iets kwetsbaarder. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet zelf woonruimte regelen (je mag van de wet niet zelf een huurcontract tekenen). Ook zijn kinderen iets vatbaarder voor sommige ziektes. Bovendien kunnen kinderen zichzelf nog niet altijd goed beschermen of verdedigen. Kinderrechten zijn dus heel belangrijk, omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen. Die volwassenen moeten weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen. Voor veel volwassenen is dat gelukkig vanzelfsprekend. Maar dat geldt helaas niet voor allemaal. Daarom is het goed dat de extra bescherming die kinderen nodig hebben, zijn opgeschreven in het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’.

Wat is het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld zijn partij bij het Kinderrechtenverdrag. Nederland ook, sinds 1995. Als een land partij is bij het verdrag moet het zich aan de regels houden die in het verdrag staan. En alle wetten van een land moeten zo worden aangepast dat alles klopt met wat er in het verdrag staat.

Landen helpen elkaar

Alle rechten van het kind zijn dus opgeschreven in het Kinderrechtenverdrag. Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd dat ze hun best doen om zich daaraan te houden. Niet overal en altijd lukt het om kinderen te geven waar ze recht op hebben. In het Kinderrechtenverdrag staat ook dat landen elkaar daarbij moeten helpen. Daarom kan het zijn dat Nederland geld geeft aan een ander land, waar veel armoede of oorlog is, om kinderen daar te helpen.

Wat merken kinderen in Nederland van kinderrechten?

Nederland is een rijk en welvarend land. De meeste dingen zijn hier goed geregeld voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Zo groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Ook zijn er helaas kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. En wat te denken van de vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? Zij kunnen niet altijd naar school en moeten heel vaak verhuizen, waardoor zij niet echt vrienden kunnen maken. Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden.

Vaderdag, moederdag… is er ook een kinderdag?

Jazeker! Elk jaar vieren we op 20 november de internationale Dag voor de Rechten van het Kind. We doen dat op die dag, omdat de Verenigde Naties ooit op 20 november 1989 het Kinderrechtenverdrag hebben aangenomen.

Lees hier meer over de artikelen van het Kinderrechtenverdrag

Bekijk ook ons Youtube kanaal