Main content

General Comment nr 15: Over het realiseren van de grootst mogelijke mate van gezondheid

Het overgrote deel van de kindersterfte, maar ook van ziektes en handicaps van kinderen zijn te voorkomen. Nationale regeringen moeten hier prioriteit aan geven en voldoende middelen beschikbaar stellen gericht op de toepassing van beschikbare kennis en technologieën voor preventie, behandeling en zorg. Niet alleen de Staat is verplicht om te zorgen voor de verwezenlijking van het recht op ‘de grootst mogelijke mate van gezondheid’ voor kinderen, maar ook de ouders, de school, de media en de particuliere sector spelen hierbij een grote rol. De Staat moet zorgen voor een goed functionerende gezondheidszorg. Daarbij moet er specifieke aandacht zijn voor medicijnen, gezondheidsdiensten en programma’s voor kinderen. De gezondheidszorg moet bereikbaar zijn voor àlle kinderen en binnen een acceptabele afstand van hun woonplaats. Het niet kunnen betalen voor zorg of medicijnen mag geen reden zijn om de toegang tot zorg aan kinderen te weigeren. De gezondheid van ouders hebben een grote invloed op de gezondheid van kinderen. Ook de zorg voor zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen zijn, is van groot belang voor een goede gezondheid van kinderen. Daarnaast hebben kinderen het recht om betrokken te worden bij beslissingen over maatregelen die voor hun gezondheid moeten worden genomen. Om verantwoorde keuzes te maken, met betrekking tot hun gezondheid is het van belang dat kinderen toegang hebben tot gezondheidsinformatie, die voor hen begrijpelijk en passend is bij hun leeftijd en ontwikkeling.

Op school en in de media dienen kinderen onderwezen te worden in een gezonde levensstijl om bijvoorbeeld obesitas tegen te gaan. Ook bedrijven hebben de verplichting om negatieve gevolgen op de gezondheid van kinderen te verminderen.

Zie ook General Comment nr. 18.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 15.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.