Main content

Het eerste jaar van de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) is verstreken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het SDG Charter zijn een online consultatie gestart om te inventariseren of Nederland de SDGs voldoende implementeert. Reageren kan tot uiterlijk 1 maart, de input uit het veld wordt meegenomen in de nationale rapportage van Nederland aan het parlement de Verenigde Naties. Defence for Children roept op om de enquête in te vullen, uw mening is belangrijk voor de leefsituatie van toekomstige generaties.

De 17 SDGs zijn er voor alle landen en een concreet actieplan van en voor: het bedrijfsleven, kennisinstellingen, NGO’s, (lokale) overheden en burgers. Op dit moment wordt de implementatie van de SDGs in Nederland gecoördineerd door een Coördinator Nationale Implementatie SDGs, onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar is er een inventarisatie gemaakt van acht Ministeries, waarmee ze in kaart brengen hoe hun huidige beleid bijdraagt aan de SDGs. De uitkomsten zijn te lezen in de Kamerbrief ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam: plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen’.