Main content

Jeugdhulp in de Praktijk: Artikel 19

Bescherming tegen misbruik en verwaarlozing

Wereldwijd staan miljoenen kinderen bloot aan geweld door mensen in hun naaste omgeving. Het gezin, de familie, een pleeggezin of een gezinsvervangend tehuis bieden niet altijd de veiligheid, zorg en bescherming die het kind nodig heeft. Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing, zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt alle maatregelen op zowel bestuurlijk als sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie.

Lesmateriaal:

Beelmateriaal: