Bescherming tegen discriminatie

Net als ieder ander in Nederland hoort een kind niet gediscrimineerd te worden. Het is dan ook een taak van de overheid dat een kind niet belemmerd wordt door zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationaliteit, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, en ga zo maar door. Voor sommige kinderen in de wereld maar ook in Nederland, is het leven moeilijker en minder kansrijk doordat er te vaak nog geen sprake is van gelijkheid en gelijkwaardigheid. Behalve dat kinderen niet gediscrimineerd mogen worden ten opzichte van elkaar, mogen zij op bepaalde vlakken ook niet gediscrimineerd worden van volwassenen. Gezien alle kinderen hun rechten op gelijke wijze moeten kunnen realiseren moeten ze ook gelijk behandeld worden.

Lesmateriaal:

Praktijkvoorbeelden:

Relevante linkjes: