Main content

Jeugdhulp in de Praktijk: Artikel 39

Recht op passende zorg na traumatische ervaring

Er is wereldwijd steeds meer aandacht voor de gevolgen van geweld tegen kinderen. Desondanks krijgen kinderen die slachtoffer zijn van geweld vaak niet de zorg die zijn nodig hebben. Kinderen kunnen slachtoffer worden van verwaarlozing, misbruik, onmenselijke bestraffing of gewapende conflicten. Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld, uitbuiting, misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, heeft recht op bijzondere zorg. Deze kinderen moeten worden opgevangen in een veilige omgeving met aandacht voor hun zelfrespect, gezondheid en eigenwaarde. De zorg moet passen bij wat zij hebben meegemaakt en gericht zijn op herstel en een veilige weg terug in de samenleving of bijvoorbeeld op school. In Nederland krijgen nog niet alle kinderen de zorg die zij nodig hebben. Kinderen moeten soms maanden wachten op zorg.
Lesmateriaal: