Main content

De Nederlandse regering heeft zich op 29 mei tijdens de Safe Schools conferentie in Oslo uitgesproken voor de Richtlijnen voor veilige scholen in conflictgebieden. Defence for Children is verheugd dat Nederland de Richtlijnen steunt. In een coalitie van kinderrechtenorganisaties, roept Defence for Children al geruime tijd de betrokken ministers op zich te verbinden aan de richtlijnen om scholen te beschermen tegen militair gebruik, zodat kinderen in conflictgebieden onderwijs kunnen blijven volgen.

De Richtlijnen bevatten concrete aanwijzingen om scholen tijdens gewapend conflict niet voor militaire doeleinden te gebruiken. Op de Safe Schools conferentie zijn tientallen landen bijeengekomen om hun steun uit te spreken voor de Richtlijnen voor veilige scholen, waaronder ook Nederland. Landen die achter de Richtlijnen staan dienen zoveel mogelijk hun nationale wetgeving hierop aan te passen, en de aanwijzingen in hun oorlogsvoering te implementeren. Zodat kinderen op school zich veilig voelen, en vaardigheden kunnen ontwikkelen waardoor zij zichzelf kunnen ontplooien en beschermen.

Scholen vaak militair doelwit
Het tegendeel is nu het geval. Achtentwintig miljoen kinderen in door conflict getroffen gebieden kunnen nu niet naar school. Scholen zijn vaak militair doelwit of worden gebruikt als opslagplaats van wapens. Defence for Children is verheugd dat de Nederlandse regering de Richtlijnen tijdens de Oslo conferentie heeft gesteund. De steun van Nederland en andere landen is hard nodig om van deze Richtlijnen een succes te maken en zo veiligheid te bieden aan kinderen in oorlog. Wij vragen dan ook aan de betrokken ministers om andere landen op te roepen hun steun voor de Richtlijnen uit te spreken.

Kinderrechtenorganisaties bundelen krachten
Defence for Children, Save the Children Nederland, Amnesty Nederland, Human Rights Watch, Terre des Hommes Nederland, UNICEF Nederland en War Child Holland, maken onderdeel uit van kinderrechtenorganisaties die de Nederlandse overheid oproepen de Richtlijnen te steunen.