Main content

Op 2 maart 2016 keurde De Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021 definitief goed. Deze nieuwe strategie wil inzetten op vijf prioriteiten:

(1) gelijke kansen voor kinderen
(2) participatie van alle kinderen
(3) een leven vrij van geweld voor alle kinderen
(4) kindvriendelijke justitie voor alle kinderen
(5) de rechten van kinderen in de digitale omgeving.

Met de laatste (nieuwe) prioriteit wil de Raad van Europa tegemoetkomen aan de realiteit van kinderen vandaag. Vernieuwend voor deze conferentie was de actieve inbreng en medewerking van jongerenvertegenwoordigers.