conferentie

23/04/2022 – De Nationale Jeugdraad en Defence for Children roepen namens het Kinderrechtencollectief en jongerenraden nieuwe gemeenteraadsleden op meer werk te maken van jongerenparticipatie. Op vrijdag 22 april 2022 overhandigden zij in Drenthe een raadsbrief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om kinderen en jongeren beter te betrekken bij beleidsvorming die hen raakt.