jeugdbescherming

Hieronder staat al ons nieuws over jeugdbescherming.

Op 23 maart 2016 is door de Mensenrechtenraad de resolutie ‘Information and communications technology and child sexual exploitation’ aangenomen. Dit gebeurde in het kader van de jaarlijkse dag van de rechten van het kind. De resolutie spoort staten aan tot wettelijke bescherming van kinderen tegen online seksueel misbruik en uitbuiting. De rechten van kinderen dienen […]

10 juni 2015 PERSBERICHT: Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties concludeert dat Nederland tekort schiet bij de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Comité uit vooral haar zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat blijkt uit de aanbevelingen die het VN-Kinderrechtencomité vandaag publiceert. Het Comité van de VN spreekt zich […]

21 mei 2014 Preventie van kindermishandeling is van groot belang voor de verwezenlijking van kinderrechten. Gemeenten hebben op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag een verantwoordelijkheid om de rechten van minderjarigen te realiseren. Het Kinderrechten­collectief zou dan ook willen zien dat alle gemeenten in Nederland een specifiek beleid hebben ten aanzien van kindermishandeling. Uit het op 21 […]