jeugdbescherming

Hieronder staat al ons nieuws over jeugdbescherming.

28/06/2021 – De Raad van de Europese Unie heeft een aanbeveling aangenomen waarmee een Europese Kindgarantie wordt ontwikkeld. Met als doel de sociale uitsluiting van kinderen in nood te voorkomen en te bestrijden via toegang tot een reeks essentiële diensten. Ook wordt voor de rechten van het kind opgekomen met betrekking tot armoedebestrijding.

09/02/2021 – Halt, vroeger Bureau Halt, sloot zich onlangs als ondersteunend lid aan bij het Kinderrechtencollectief. Directeur/bestuurder van Halt, Janet ten Hoope, vertelt dat de naam Halt staat voor Het Alternatief: “Jeugdige daders moet je zo veel mogelijk buiten het strafrecht houden, maar wel voorzien van een pedagogische en begrenzende reactie. Wij bieden kinderen/jongeren letterlijk een alternatief.”

23/11/2020 – Tijdens het online jubileumevent van het Kinderrechtencollectief op 30 oktober vonden er behalve het kinderrechtendebat ook acht break-outsessies plaats. Vertegenwoordigers van kinderrechtenorganisaties, kennisinstituten, (lokale) overheden en jongeren luisterden naar kinderrechtenexperts, gingen met elkaar in gesprek via de chat en reageerden op diverse interessante stellingen.

01/06/2019 – De kindertijd is lang niet voor alle kinderen de gelukkigste periode in hun leven, terwijl dit wel zo zou moeten zijn. Eén op de tien kinderen krijgt namelijk te maken met tijdelijke of langer durende problemen.

21/05/2019 – In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij mee kunnen op schoolreisjes of sport- of muziekles kunnen volgen. Leergeld Nederland, Jeugdfonds sport & cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp hebben Sam& opgericht om dit probleem te kunnen oplossen.