Nederlandse Staat

06/06/2023 Op 26 mei 2023 heeft het kabinet het principebesluit genomen om het klachtenprotocol (het Derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag) te ratificeren. Als Nederland het klachtenprotocol inderdaad ratificeert, wordt de rechtspositie van kinderen in Nederland flink versterkt. Kinderen kunnen dan bij het VN-Kinderrechtencomité klagen over een schending van hun rechten.

29/08/2022 Eens in de 4,5 jaar beoordelen landen elkaar over de mate waarop mensenrechten worden nageleefd tijdens de Universal Periodic Review (UPR). Nederland wordt in november dit jaar beoordeeld en deze week is de pre-sessie in Genève. Het Kinderrechtencollectief spreekt tijdens deze pre-sessie over de kinderrechtensituatie in Nederland.

18/02/2022 – Nederland moet dringend in actie komen om kinderrechten beter na te leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in een zojuist verschenen beoordeling van de Nederlandse situatie. Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten, onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten.

Op 1 en 2 februari vindt een sessie tussen het VN-Kinderrechtencomité en de Nederlandse overheid plaats. Kinderrechtenexperts van de VN en een delegatie van de Nederlandse overheid gaan in dialoog over de rechten van kinderen in Nederland. Nederland heeft in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd en is daarom verplicht eens in de vijf jaar te rapporteren aan de VN.