Privacy

De Global Privacy Assembly (GPA) nam eind oktober 2021 een resolutie aan over de rechten van kinderen in de digitale wereld. De resolutie is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en het, recent door het VN-Kinderrechtencomité uitgebrachte, General Comment nr. 25 over kinderrechten in relatie tot de digitale wereld.