seksueel geweld

04/07/2023 Elf kinderrechtenorganisaties hebben een dringende oproep gedaan aan de Tweede Kamer. Op 29 juni werd tijdens een debat gesproken over een nieuwe EU-verordening, een document met regels die gelden in alle lidstaten van de EU, om online seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden. De organisaties roepen de Tweede Kamer in hun brief op om de nieuwe EU-wet aan te nemen.

25/08/2022 Op 23 augustus heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen het rapport ‘Brede blik op slachtofferschap’ gepubliceerd. Het rapport onderzoekt achtergronden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen. Hieruit blijkt dat het bij de bescherming van slachtoffers noodzakelijk is om breder te kijken dan naar het seksueel geweld en de seksuele uitbuiting alleen.