Main content

De eerste Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs die jaarlijks uitgereikt gaat worden door Defence for Children en de Universiteit Leiden is gewonnen door Rekha Ramlal. De studente pedagogische en onderwijskundige wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam heeft deze prachtige prijs op 10 december in ontvangst mogen nemen, zij schreef namelijk de beste masterscriptie op het gebied van kinderrechten. Een heldere schrijfstijl, bovengemiddelde aandacht voor methodologie, maar vooral de aandacht die zij gaf aan kinderen door hen te betrekken in het onderzoek waren doorslaggevend voor de vakkundige jury.

Uit haar onderzoek blijkt dat het voor zowel kinderen als rechters belangrijk is dat kinderen de gelegenheid krijgen om hun mening te geven bij rechtszaken die hen treffen. In de afstudeerscriptie is onderzocht in hoeverre de mate waarin kinderen begrip, duidelijkheid en ruimte vanuit de rechter ervaren samenhangt met de mate waarin zij hun mening hebben gegeven tijdens minderjarigenverhoor in civiele zaken. Uit de resultaten van het onderzoek, waarbij 34 kinderen in de leeftijd van 12-21 jaar betrokken waren, blijkt dat kinderen voldoende duidelijkheid, begrip en ruimte vanuit de rechter ervaren en dat zij het gevoel hebben dat zij hun mening hebben kunnen geven. De mate waarin kinderen begrip vanuit de rechter ervaren, voorspelt in sterke mate of kinderen hun mening hebben gegeven tijdens het minderjarigenverhoor. Rekha Ramlal werd voor haar harde werk beloond met een vrij te besteden bedrag van € 1.000,- van de Universiteit Leiden en Defence for Children bezorgde haar een georganiseerde reis naar Geneve met als hoogtepunt een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité.

In 2014 wordt er een oproep gedaan voor de tweede Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs.