Main content

In Zapp Echt Gebeurd worden jeugddocumentaires uitgezonden waarin jongeren de hoofdrol spelen. De jeugddocumentaires zijn waar gebeurd. Op zondagavond 13 mei werd de jeugddocumentaire ‘De jongerenrechtbank’ uitgezonden.

Op een aantal middelbare scholen in Amsterdam draait sinds 2014 het pilotproject Jongerenrechtbanken. Er wordt volgens een bepaalde methodiek uitgeprobeerd op welke manier jongeren zelf kunnen rechtspreken over gevallen en conflicten die in hun leefomgeving voorkomen.

Wanneer een jongere zich schuldig maakt aan een overtreding, kan na toestemming van de betrokken leerlingen de zaak worden voorgelegd aan de jongerenrechtbank. Het gaat om zaken die anders via het jeugdstrafrecht zouden worden afgehandeld, maar ook zaken met betrekking tot overlast, pesten of discriminatie. Op deze manier wordt voorkomen dat een jongere die voor het eerst in overtreding is, meteen in het strafrechtelijke circuit belandt.

Voor de organisatie van de jongerenrechtbank wordt er nauw samengewerkt met de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en de advocatuur. De jongeren die deel uit maken van de jongerenrechtbank krijgen een intensieve opleiding en worden officieel beëdigd door een echte rechter. Een strikt protocol helpt de jongeren met het oplossen van de problemen, waarbij zij zelf herstelmaatregelen mogen bedenken. Jongeren leren op deze manier om te gaan met conflicten en leren zelf hun problemen op te lossen. Door de zaak door een jongerenrechtbank te laten behandelen worden jongeren getraind om samen met de betrokken partijen de zaak op een herstelgerichte manier af te handelen. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren weer met elkaar door één deur kunnen.

De bedoeling van de pilot is om naar voorbeeld van de succesvolle Amerikaanse ‘youth’, ‘peer’ of ‘teen courts’ een standaardmodel jongerenrechtbank te ontwikkelen die in verschillende gemeenschappen in Nederland kan worden ingezet.

Bekijk hier uitzending van Zapp Echt Gebeurd over De jongerenrechtbank!