Main content

10-puntenplan

Nederlandse jongeren maken zich zorgen over leeftijdsgenoten in kwetsbare situaties. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 vroegen zij Nederlandse politieke partijen dringend werk van te maken van 10 belangrijkste prioriteiten met betrekking tot kinderrechten in Nederland. Jongeren die mishandeld worden, in armoede leven of gevlucht zijn uit een ander land verdienen volgens hen de meeste aandacht. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 800 jongeren in opdracht van het Kinderrechtencollectief. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens het landelijk Kinderrechtenverkiezingsdebat op het Zandvlietcollege in Den Haag.

“Dit onderzoek onderstreept het draagvlak onder jonge mensen om een aantal structurele problemen voor kinderen eindelijk op te lossen”, zegt Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. “Wij hopen dat de politici zich uitspreken voor een kindvriendelijk beleid. De kinderen in Nederland vragen erom en verdienen het.” De Tweede Kamerverkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie vormen volgens Koster hét moment om stappen vooruit voor kinderen te zetten.

 

Tien punten om kinderrechten in Nederland te verbeteren

Volgens het Kinderrechtencollectief zijn er op dit moment tien punten cruciaal om de kinderrechten in Nederland te verbeteren en kinderen te helpen. Deze punten zijn mede tot stand gekomen op basis van de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. “Schade aan kinderen moet je wegnemen en het liefst voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het probleem van het vaak verhuizen van asielkinderen. Maar ook voor de effecten op kinderen van opgroeien in armoede in Nederland. Deze problemen kunnen alleen opgelost worden als partijen beslissen de systemen anders in te richten. Kijk eerst naar het belang van kinderen”, legt Koster uit.

  • Garandeer de beschikbaarheid en kwaliteit van jeugdzorg
  • Zorg voor onderwijs voor alle kinderen, ook die met een extra ondersteuningsbehoefte
  • Zorg voor een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid
  • Bestrijd armoede onder kinderen
  • Voorkom en bestrijd geweld tegen kinderen
  • Bescherm kinderen tegen mensenhandel en uitbuiting
  • Maak kinderrechten de norm in het jeugdstrafrecht
  • Zorg voor data over het welzijn van álle kinderen in Nederland
  • Leer kinderen wat kinderrechten zijn
  • Zorg dat ook bedrijven kinderrechten respecteren

Prioriteiten Minister van Jeugd

Uit het onderzoek onder jongeren blijkt dat een eventueel te benoemen Minister van Jeugd van de jongeren een flinke actielijst meekrijgt. De nieuwe bewindspersoon moet als eerste een oplossing zoeken voor problemen waar jongeren mee te maken hebben. Aandachtspunten zijn volgens de ondervraagde jongeren onder andere de tekortkomingen in het onderwijs, problemen rondom studiefinanciering en hulp bij studiekeuze, armoede onder jongeren en aandacht voor zwerfjongeren. Ze vragen ook aandacht voor kwetsbare jongeren die extra steun nodig hebben op het gebied van gezondheid en welzijn. Een meisje van zestien jaar drukt de politiek op het hart om actie te ondernemen: “De jeugd van nu is de toekomst van later. Doe er alstublieft alles aan om ons een goede jeugd én toekomst te geven”.

Klik hier voor het 10-puntenplan én de belangrijkste bevindingen van jongeren.