Main content

4e Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité

Op 25 november 2013 werd de vierde periodieke rapportage van de Nederlandse staat aangeboden aan het Kinderrechtencomité. In deze rapportage is meteen ook gerapporteerd over het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en het Facultatief Protocol inzake kinderen in gewapende conflicten. In de rapportages is de situatie op het gebied van kinderrechten in het gehele Koninkrijk beschreven – Nederland, inclusief Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten – beschreven.

Maatschappelijke organisaties en jongeren
In augustus 2014 stuurde het Kinderrechtencollectief, namens meer dan 70 niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), de ngo-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité, inclusief de Jongerenrapportage uit 2012, de update uit 2014, en de rapportages over de twee Facultatieve Protocollen. Tijdens de pre-session op 24 september 2014 sprak een delegatie van ngo’s, jongeren, de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens met het Kinderrechtencomité. Dat is een bijeenkomst van het Kinderrechtencomité met maatschappelijke organisaties en jongeren uit het land die vooraf gaat aan de officiële bijeenkomst van de regeringsdelegatie met het Kinderrechtencomité.

Vragenlijst aan de regering
In het najaar van 2014 publiceerde het Kinderrechtencomité een zogenaamde List of Issues, een lijst met vragen van het Comité aan de Nederlandse regering. Deze vragenlijst wordt mede samengesteld op basis van de pre-session. De Nederlandse regering beantwoordde de vragen in maart 2015. In april 2015 stuurde het Kinderrechtencollectief een update van de ngo-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité.

Aanbevelingen van het Kinderrechtencomité
Op 27 mei 2015 sprak een delegatie van de Nederlandse regering in Genève met het Kinderrechtencomité. Het Comité publiceerde naar aanleiding hiervan op 10 juni 2015 zijn Concluding Observations. Dat zijn aanbevelingen van het Kinderrechtencomité aan de Nederlandse regering. Deze aanbevelingen zijn niet bindend. Wel hebben aanbevelingen van het Comité in het verleden bijgedragen aan belangrijke verbeteringen van de positie van kinderen in Nederland. Een goed voorbeeld daarvan is het instellen van een Kinderombudsman in 2011.

Downloads
Lees hier de verschillende rapporten en de bespreking ervan: