Main content

8 oktober 2014

2014 is een bijzonder jaar. Het VN-Kinderrechtenverdrag bestaat dan 25 jaar, in de hele wereld wordt dit gevierd. In Leiden wordt dit groots gevierd. Waarom? Omdat Leiden kinderrechtenstad bij uitstek is! Zo is aan de Universiteit Leiden de UNICEF-kinderrechtenleerstoel gevestigd. In Leiden staat ook het Kinderrechtenhuis. Het Kinderrechtenhuis is hét kenniscentrum voor kinderrechten, waar verschillende organisaties op het gebied van kinderrechten gevestigd zijn en waar regelmatig activiteiten en evenementen rond kinderrechten georganiseerd. In 2014 zijn er zowel in het Kinderrechtenhuis als in de gemeente Leiden feestelijke activiteiten rondom het 25-jarig jubileum.

Een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar, omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun ouders en verzorgers. Zij lopen de kans eerder ziek te worden, te sterven of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is er door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 in New York een speciaal verdrag aangenomen, die naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de rechten aangeeft die in het bijzonder gelden voor kinderen. Daarom wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd.

Alle kinderrechten staan in het VN-Kinderrechtenverdrag. Een verdrag is een afspraak tussen landen. Bijna alle landen (194 landen) hebben het VN-kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd (dat betekent dat het Verdrag in hun land geldt). Alleen de Verenigde Staten en Zuid Soedan hebben het VN-kinderrechtenverdrag alleen ondertekend, maar niet geratificeerd. Nederland heeft het VN- Kinderrechtenverdrag geratificeerd en op 8 maart 1995 trad het Verdrag voor het Nederlandse Koninkrijk in werking.

Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, vanaf de geboorte tot aan het achttiende levensjaar. Er staan veel verschillende soorten rechten in het Verdrag. Denk aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te leven en tijd om te spelen. Dit noemen we de voorzieningenrechten. Er staan ook beschermingsrechten in: het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het Kinderrechtenverdrag bevat ook zogenaamde participatierechten: het recht van kinderen om gehoord te worden in zaken die hen aangaan, het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van geweten, gedachten en godsdienst en het recht op toegang tot informatie uit verschillende bronnen. Eigenlijk worden wel zo’n beetje alle terreinen van een kinderleven vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.