VN-Kinderrechtenverdrag

Hieronder staat al ons nieuws over het VN-Kinderrechtenverdrag.

20/05/2021 De besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag is nog niet rond.  Het Kinderrechtencollectief pleit onder andere samen met Ieder(in) bij de Tweede Kamer voor ondertekening en ratificatie van het facultatief protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd, zodat Nederlandse kinderen kunnen klagen bij de VN.

22/03/2021 – Op 12 maart 2021 is door de Universiteit Leiden en Waag een code voor kinderrechten gelanceerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van digitale diensten. Dit gebeurde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De code biedt handvatten aan ontwerpers en ontwikkelaars om de fundamentele rechten van kinderen bij digitale diensten te waarborgen.

20/11/2020 – Tijdens het online jubileumevent van het Kinderrechtencollectief op 30 oktober vonden er behalve het kinderrechtendebat ook acht break-outsessies plaats. Vertegenwoordigers van kinderrechtenorganisaties, kennisinstituten, (lokale) overheden en jongeren luisterden naar kinderrechtenexperts, gingen met elkaar in gesprek via de chat en reageerden op diverse interessante stellingen.