VN-Kinderrechtenverdrag

Hieronder staat al ons nieuws over het VN-Kinderrechtenverdrag.

18/02/2022 – Nederland moet dringend in actie komen om kinderrechten beter na te leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in een zojuist verschenen beoordeling van de Nederlandse situatie. Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten, onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten.

Op 1 en 2 februari vindt een sessie tussen het VN-Kinderrechtencomité en de Nederlandse overheid plaats. Kinderrechtenexperts van de VN en een delegatie van de Nederlandse overheid gaan in dialoog over de rechten van kinderen in Nederland. Nederland heeft in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd en is daarom verplicht eens in de vijf jaar te rapporteren aan de VN.

De Global Privacy Assembly (GPA) nam eind oktober 2021 een resolutie aan over de rechten van kinderen in de digitale wereld. De resolutie is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en het, recent door het VN-Kinderrechtencomité uitgebrachte, General Comment nr. 25 over kinderrechten in relatie tot de digitale wereld.

20/05/2021 De besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag is nog niet rond.  Het Kinderrechtencollectief pleit onder andere samen met Ieder(in) bij de Tweede Kamer voor ondertekening en ratificatie van het facultatief protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd, zodat Nederlandse kinderen kunnen klagen bij de VN.

22/03/2021 – Op 12 maart 2021 is door de Universiteit Leiden en Waag een code voor kinderrechten gelanceerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van digitale diensten. Dit gebeurde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De code biedt handvatten aan ontwerpers en ontwikkelaars om de fundamentele rechten van kinderen bij digitale diensten te waarborgen.