Main content

Main content

 • Kinderrechten thematisch

  Thema: Belang van het kind

  Kinderen hebben er recht op dat bij alle maatregelen die hen betreffen het belang van het kind voorop wordt gesteld.

  Thema: Participatie

  Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Die mening moet worden meegewogen bij besluiten over het kind.

            

Kinderrechten actueel

 • Speciaal advocatenkantoor voor kinderen

  Op 10 april 2018 is in Arnhem het Kinderrechtkantoor geopend. Het Kinderrechtkantoor is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat in opdracht van kinderen werkt.

 • Regeerakkoord in kindertaal

  Op woensdag 20 december presenteerden Haagse schoolkinderen het regeerakkoord in kindertaal aan vicepremier en Minister van VWS Hugo de Jonge en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

 • “Verhoog minimuminkomen voor alleenstaande ouders”

  30/12/2017 Eurochild ziet dat er in Nederland meer aandacht is voor de gevolgen van armoede, de maatregelen zijn met name gericht op het verkleinen van deze gevolgen zodat kinderen zoveel mogelijk ‘mee kunnen doen’. Het is volgens Eurochild belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de grondoorzaken van armoede.

 • Nieuwe VN-aanbeveling gendergerelateerd geweld

  27/11/2017 - Op 14 November 2017 is de Algemene Aanbeveling nr. 35 over gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen gepresenteerd door het VN-Vrouwenrechtencomité in Genève.

 • Kinderrechten Gemeenten

  Data en cijfers

  Cijfers over de leefsituatie van kinderen en jongeren zijn onmisbaar bij de naleving van kinderrechten. Ook voor gemeenten is deze informatie belangrijk.

  Budget

  Voor onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg voor kinderen moet de Rijksoverheid geld vrijmaken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van jeugdhulp.

  Inspiratie & Verdieping

  Behoefte aan een training over kinderrechten? Benieuwd of bestaand beleid, protocollen of werkwijzen voldoen aan de vereisten die kinderrechten daaraan stellen?

 • VN Rapportage Proces

  VN Rapportage Cyclus

  Nederland moet elke vijf jaar verantwoording afleggen aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over hoe het omgaat met de verplichtingen uit het Kinderrechtenverdrag.

  Kinderrechtencomite

  Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties bestaat uit achttien onafhankelijke experts die samen toezicht houden op de internationale naleving van het Kinderrechtenverdrag.

 • Verdragstekst

  Verdragstekst

  Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Bekijk hier de officiële tekst van het Kinderrechtenverdrag.