Main content

Main content

 • Kinderrechten thematisch

  Thema: Belang van het kind

  Kinderen hebben er recht op dat bij alle maatregelen die hen betreffen het belang van het kind voorop wordt gesteld.

  Thema: Participatie

  Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Die mening moet worden meegewogen bij besluiten over het kind.

            

Kinderrechten actueel

 • Duurzame ontwikkeling vraagt ambitieuze aanpak overheid

  Voor het eerst schetst de zogenaamde 'Dutch Diamond', de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen én jongeren een beeld van de Nederlandse uitvoering van de Sustainable Development Goals.

 • Belang van het kind moet voorop bij realisatie regeerakkoord 

  Het Kinderrechtencollectief heeft het regeerakkoord met belangstelling gelezen. Het is nu belangrijk dat het beleid van het nieuwe kabinet leidt tot positieve effecten voor kinderen in Nederland en in Caribisch Nederland.

 • Straatkinderen krijgen via VN sterkere rechtspositie

  24/7/2017 Het VN-Kinderrechtencomité uit regelmatig haar bezorgdheid over de rechten en het welzijn van kinderen en families die op straat leven, in het VN-Kinderrechtenverdrag was echter nog geen directe verwijzing naar deze groep kinderen. Daar is nu verandering in gekomen, in juni heeft het Kinderrechtencomité het General Comment No. 21 (2017) on Children in Street Situations uitgebracht.

 • Kinderombudsman volwaardig toezichthouder kinderrechten

  21/07/2017 De Kinderombudsman heeft zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Dit blijkt uit de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman.

 • Kinderrechten Gemeenten

  Data en cijfers

  Cijfers over de leefsituatie van kinderen en jongeren zijn onmisbaar bij de naleving van kinderrechten. Ook voor gemeenten is deze informatie belangrijk.

  Budget

  Voor onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg voor kinderen moet de Rijksoverheid geld vrijmaken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van jeugdhulp.

  Inspiratie & Verdieping

  Behoefte aan een training over kinderrechten? Benieuwd of bestaand beleid, protocollen of werkwijzen voldoen aan de vereisten die kinderrechten daaraan stellen?

 • VN Rapportage Proces

  VN Rapportage Cyclus

  Nederland moet elke vijf jaar verantwoording afleggen aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over hoe het omgaat met de verplichtingen uit het Kinderrechtenverdrag.

  Kinderrechtencomite

  Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties bestaat uit achttien onafhankelijke experts die samen toezicht houden op de internationale naleving van het Kinderrechtenverdrag.

 • Verdragstekst

  Verdragstekst

  Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Bekijk hier de officiële tekst van het Kinderrechtenverdrag.