Main content

7 maart 2014

Het nieuwste Databoek Kinderen in Tel verschijnt op 17 maart 2014. Hierin staat verschillende data uit onderzoek over de leefsituatie van Nederlandse kinderen en jongeren per provincie, gemeente en zelf op wijkniveau. Een belangrijke ontwikkeling dit jaar is het stijgende percentage van kinderen die opgroeien in armoede. Daarnaast zijn er verrassende resultaten gevonden uit de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Kinderen in Tel onderzoekt al vanaf 2006 de ontwikkelingen maar ook de verschillen in leefsituaties van kinderen en jongeren. Hiermee proberen de organisatoren van Kinderen in Tel de discussie te stimuleren om een goed en innovatief jeugdbeleid te voeren. De gegevens zijn verzameld aan de hand van indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de gezondheid, jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid, het aantal kinderen en jongeren in de jeugdzorg, kinderen in achterstandswijken, kinderen in armoede, kindermishandeling, tienermoeders, kindersterfte, voortijdige schoolverlaters en kinderen met een handicap.

Vanaf volgend jaar zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor de jeugd (en hun ouders) en de financiering hiervan. De gemeenten krijgen de zware verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in hun gemeenten de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Het Databoek Kinderen in Tel 2014 bieden gemeenten daarbij een handvat. Het uitbrengen van dit Databoek heeft als doel de ontwikkeling van jongeren en kinderen blijven stimuleren.