Main content

De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is sinds januari 2015 een feit. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, biedt een handige checklist aan voor gemeenteambtenaren en wethouders.

Gemeenten hebben het de afgelopen jaren druk gehad met het lokaal organiseren van de jeugdhulp.  Zij hebben nu ook een belangrijke rol gekregen bij de realisatie van kinderrechten op lokaal niveau.
Het Kinderrechtencollectief biedt de vernieuwde checklist aan, zodat gemeenten kunnen nagaan of zij voldoende bekend zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Het doorlopen van ‘De Jeugd: Uw Zorg!’ duurt ongeveer vijf minuten. De checklist is toegankelijk, compact en concreet. Deelnemers leren over de beginselen van het VN-Kinderrechtenverdrag en de rechten die erin zijn vastgelegd.

Het Verdrag biedt een helder kader om lokaal invulling te geven aan jeugdhulp. Zo komt onder andere aan de orde hoe de mening van kinderen meegenomen kan worden in het beleid, welke overwegingen relevant zijn bij besluiten die kinderen raken en waar kinderen vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag wel of niet recht op hebben.

Klik hier voor de module De jeugd – uw Zorg!.