voorlichting

Hieronder staat al ons nieuws over voorlichting.

08/02/2022 – Kinderen en jongeren dragen de consequenties van de politieke keuzes die gemaakt worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook hun huidige leefomstandigheden worden bepaald door politieke beslissingen. Om de plannen van het kabinet ook voor kinderen begrijpelijk te maken, heeft Save the Children het regeerakkoord vertaald naar heldere taal die ook door kinderen te begrijpen is.

22/03/2021 – Op 12 maart 2021 is door de Universiteit Leiden en Waag een code voor kinderrechten gelanceerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van digitale diensten. Dit gebeurde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De code biedt handvatten aan ontwerpers en ontwikkelaars om de fundamentele rechten van kinderen bij digitale diensten te waarborgen.

De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is sinds januari 2015 een feit. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, biedt een handige checklist aan voor gemeenteambtenaren en wethouders. Gemeenten hebben het de afgelopen jaren druk gehad met het lokaal organiseren van de jeugdhulp.  Zij hebben nu ook een belangrijke rol gekregen bij […]

6 juli 2015  Het zal je als leerling maar gebeuren dat een klasgenoot een naaktfoto van jou verspreid via sociale media. Om dit soort ervaringen te voorkomen, wil vier op de tien jongeren les op school over de risico’s van internet en het delen van informatie via de telefoon. Dat blijkt uit de Monitor Jeugd […]

18 november 2013 Op 20 november tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind lanceert staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leermodule over kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, heeft de leermodule ontwikkeld voor gemeenten, zodat zij kinderrechten kunnen implementeren in hun nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid. […]

Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde staatssecretaris Van Rijn de voorlichtingsmodule De Jeugd  uw zorg! van het Kinderrechtencollectief. Met deze module wordt op toegankelijke, compacte en concrete wijze duidelijk hoe wethouders en beleidsambtenaren kinderrechten in de praktijk kunnen brengen. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij verwachtte dat […]