Main content

Eurochild, het netwerk van Europese kinderrechten organisaties, presenteerde op 25 november 2016 haar jaarlijkse European Semester Report. Het Europees semester is het kader voor de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie. In dit rapport, dat ziet op de voortgang van het Europees Semester, gaat Eurochild in op de kinderrechtensituatie in ieder land in Europa en de effecten op de Europese Unie als geheel. Het Eurochild rapport bundelt bijdragen van 25 deelnemers uit 23 EU-landen, waaronder Nederland.

In het rapport geeft Eurochild weer wat het Europees Semester in 2016 heeft betekent én wat komende Europese Semesters kunnen betekenen voor kinderen. In het huidige Europa waarin een op de vier kinderen het risico loopt op te groeien in armoede, ligt voor de Europese Unie een belangrijke rol om prioriteit te geven aan kinderen en ervoor te zorgen dat alle kinderen in Europa opgroeien met gelijke kansen.

Nieuw in het Europees Semester Report: landenprofielen
Nieuw in het Europees Semester Report zijn landenprofielen, waarin voor ieder land specifiek uiteen wordt gezet waar de uitdagingen er liggen op het gebied van kinderrechten. Het landenprofiel van Nederland, te vinden op pagina 55 van het rapport, ziet vooral op de toename van armoede onder kinderen.

Eurochild: “stel minimumeisen aan invulling Kind pakket”
Er zijn diverse positieve ontwikkelingen waar het gaat om implementatie van kinderrechten in Nederland, vooral op het gebied van armoede onder kinderen. Zo maken veel gemeenten inmiddels gebruik van het Kind pakket, waarin kortingsbonnen en waardebonnen worden aangeboden aan kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Echter wordt het Kind pakket door iedere gemeente zeer verschillend ingevuld, en bestaan er geen minimumeisen over waar het Kind pakket aan moet voldoen. Richtlijnen en minimumeisen vanuit de Rijksoverheid zijn nodig om het gebruik van Kind pakketten daadwerkelijk succesvol te laten zijn.

Alternatieve aanbevelingen aan Nederlandse overheid
Eurochild doet in haar rapport tevens een aantal specifieke aanbevelingen aan de Nederlandse overheid:

  • Kom tot gelijke kansen voor alle kinderen, te starten met het intrekken van het voorbehoud op artikel 26, het recht op sociale zekerheid, van het VN-Kinderrechtenverdrag.
  • Zet in op structurele participatie van kinderen en jongeren, zowel waar het gaat om nationaal als lokaal beleid.