Main content

General Comment nr. 14: Over het belang van het kind

Toelichting Belang van het kind

Eén van de meest complexe begrippen uit het Kinderrechtenverdag is het begrip ‘belang van het kind’. Tegelijkertijd is het één van de meest essentiële basisprincipes van het verdrag. In artikel 3 van het verdrag staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen, het belang van het kind voorop moet staan. In dit 14e General Comment wordt geen poging gedaan te definiëren wat het beste is voor het kind. Maar er worden wel handvaten gegeven voor welke mogelijkheden je hebt om te beoordelen en vast te stellen wat in het belang van het kind is. Het beoordelen van wat in het belang van het kind is, is niet alleen nodig bij besluiten in strikte zin. Het is ook nodig voor alle beslissingen, handelingen, gedragingen, voorstellen, diensten, procedures en onthoudingen die in een land aan de orde zijn.

Niet alleen de centrale overheid is gehouden om het belang van het kind op deze manier af te wegen. Ook lokale overheden, maatschappelijke instellingen en organisaties, de rechtspraak en andere autoriteiten die zich bezighouden met kinderen. Zij moeten zich allen houden aan het belang van het kind en dat zorgvuldig wegen.

 

Doel General Comment nr. 14

Het doel van de General Comment is om verandering aan te brengen in de houding van overheidsinstellingen, bedrijven, organisaties en ouders/zorgverleners. En wel op zo’n manier dat kinderen worden gezien als houders van universele, ondeelbare rechten. Het Kinderrechtencomité benadrukt dat het belang van het kind een complex begrip is. Een begrip dat in samenhang met alle andere bepalingen van het Kinderrechtenverdrag gezien moet worden. Bovendien dient het altijd op het niveau van het individuele kind beoordeeld te worden. Het Comité geeft daarom een uitgebreid overzicht van de reflecties en overwegingen die meegenomen dienen te worden bij de beoordeling van de vraag wat in het belang van het kind is.

Daarnaast wijst het Comité op specifieke beschermingsprocedures en waarborgen waarmee rekening gehouden moet worden. Zoals het recht van ieder kind om gehoord te worden, een eigen mening te mogen geven en dat ook naar die mening geluisterd moet worden. Dit recht op participatie is belangrijk om vast te stellen wat in ieder specifiek geval in het belang is van ieder specifiek kind.

Ook vraagt het Comité aandacht voor het feit dat kinderen een andere tijdsbeleving kunnen hebben dan volwassenen. En dat vertragingen in procedures nadelige effecten kunnen hebben voor de ontwikkeling of voor het welbevinden van het kind. Daarom dienen procedures of processen die van invloed zijn op kinderen prioriteit te krijgen. Ze moeten dus in een kortst mogelijke tijd afgerond worden. Bovendien heeft het kind er recht op om zijn zaak behandeld te zien door een professional die kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen. En die dus kan bepalen wat in het belang van het kind is.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 14.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 21 General Comments gepubliceerd.