Main content

General Comment nr. 14: Over het belang van het kind

Eén van de meest complexe begrippen – en tegelijkertijd één van de meest essentiële basisprincipes – uit het Kinderrechtenverdag is het begrip ‘belang van het kind’. In artikel 3 van het verdrag staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop moet staan. In dit General Comment wordt geen poging gedaan te definiëren wat het beste is voor het kind, maar worden handvaten gegeven welke mogelijkheden je hebt om te beoordelen en vast te stellen wat in het belang van het kind is. Het beoordelen van wat in het belang van het kind is, is niet alleen nodig bij besluiten in strikte zin, maar ook voor alle beslissingen, handelingen, gedragingen, voorstellen, diensten, procedures en onthoudingen die in een land aan de orde zijn.

Bovendien is niet alleen de centrale overheid gehouden om het belang van het kind op deze manier af te wegen, ook lokale overheden, maatschappelijke instellingen en organisaties, de rechtspraak en andere autoriteiten die zich bezighouden met kinderen, moeten zich houden aan het belang van het kind en dat zorgvuldig wegen. Het doel van de General Comment is om verandering aan te brengen in de houding van overheidsinstellingen, bedrijven, organisaties en ouders/zorgverleners zodat kinderen worden gezien als houders van universele, ondeelbare rechten. Het Comité benadrukt dat het belang van het kind een complex begrip is dat in samenhang met alle andere bepalingen van het Kinderrechtenverdrag gezien moet worden. Bovendien dient het altijd op het niveau van het individuele kind beoordeeld te worden. Het Comité geeft een uitgebreid overzicht van de reflecties en overwegingen die meegenomen dienen te worden bij de beoordeling van de vraag wat in het belang van het kind is.

Daarnaast wijst het Comité op specifieke beschermingsprocedures en waarborgen waarmee rekening gehouden moet worden. Zoals het recht van ieder kind om gehoord te worden, een eigen mening te mogen geven en dat ook naar die mening geluisterd moet worden: dat dit recht op participatie belangrijk is om vast te stellen wat in ieder specifiek geval in het belang is van ieder specifiek kind.

Ook vraagt het Comité aandacht voor het feit dat kinderen een andere tijdsbeleving kunnen hebben dan volwassenen en dat vertragingen in procedures nadelige effecten kunnen hebben voor de ontwikkeling of voor het welbevinden van het kind. Daarom dienen procedures of processen die van invloed zijn op kinderen prioriteit te krijgen en in een kortst mogelijke tijd afgerond te worden. Bovendien heeft het kind er recht op om zijn zaak behandeld te zien door een professional die kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen, en die kan bepalen wat in het belang van het kind is.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 14.