Main content

General Comment nr 8: Over bescherming tegen lijfstraffen en andere onmenselijke en vernederende behandeling

In dit General Comment staat welke maatregelen Staten dienen te nemen om het gebruik van lijfstraffen en andere vormen van wrede en vernederende vormen van bestraffing van kinderen uit te bannen. Eén van de aanleidingen voor het uitbrengen van dit General Comment waren de resultaten van een wereldwijde studie naar geweld tegen kinderen, waaruit niet alleen bleek dat lijfstraffen in de opvoeding nog in veel landen juridisch gezien waren toegestaan, maar ook dat die vaak ook nog geaccepteerd werden. Dit terwijl het toepassen van lijfstraffen in de opvoeding wordt gezien als een vorm van geweld en het gebruik ervan valt onder het verbod op geweld uit artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag. Volgens het Comité is het verbieden en uitbannen van deze praktijken niet alleen een verplichting, maar ook een belangrijke strategie in het tegengaan en voorkomen van geweld in samenlevingen. Het Comité heeft in het General Comment aandacht voor de toepassing van discipline in de opvoeding en ook voor het verschil tussen geweld als disciplinaire maatregel en een vorm van ‘geweld’ uit veiligheidsoverwegingen.

Zie ook General Comment nr. 13.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 8.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.