Main content

General Comment nr 9: Over kinderen met een beperking

Bijna 10% van de wereldbevolking heeft te maken met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, waaronder ongeveer 150 miljoen kinderen. Van alle gehandicapte mensen leeft 80% in landen waar weinig tot geen speciale voorzieningen voor hen zijn. Het Comité benadrukt dat het belangrijk is dat kinderen met een handicap niet worden gediscrimineerd vanwege hun handicap, ook niet op indirecte wijze: zij hebben dezelfde rechten als alle kinderen. Zo zijn ook kinderen met een handicap het meest gebaat bij het opgroeien in een gezinsomgeving en moeten zij ondersteund worden om deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Alle wettelijke regels en maatregelen die Staten nemen moeten getoetst worden op de mate waarin zij kinderen met een handicap recht doen. Te weten: deze kinderen zodanig te laten opgroeien dat zij een volwaardig lid kunnen zijn van hun gemeenschap. Zo zelfstandig mogelijk en met respect voor hun waardigheid. Dat betekent dat er in het beleid dat wordt gemaakt en bij de projecten die worden uitgevoerd ook oog moet zijn voor de sociale en culturele omgeving van gehandicapte kinderen. De mensen om het kind heen en de bredere gemeenschap waarin het kind leeft dienen eveneens oog te hebben voor de rechten, talenten, mogelijkheden en (ondersteunings)behoeften van gehandicapte kinderen.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 9.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.