Main content

De Inspectie Jeugdzorg  heeft in de eerste helft van 2010 onderzoek verricht naar de zorgvuldigheid van de besluitvorming bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Inspectie heeft geconstateerd dat de zorgvuldigheid van de besluitvorming van de Raad voor de Kinderbescherming over het al dan niet starten van een raadsonderzoek onvoldoende is. Het Kinderrechtencollectief maakt zich hierover ernstige zorgen. Lees hier meer.

7 december 2011