Main content

18 april 2013

UNICEF presenteerde op 10 april jl. het rapport ‘Het welzijn van kinderen in ontwikkelde landen’, waarin de situatie van kinderen in 29 ontwikkelde landen met elkaar vergeleken wordt. Gemiddeld genomen hebben Nederlandse kinderen het goed en staat Nederland bovenaan de lijst. Dit is uiteraard goed nieuws, maar het Kinderrechtencollectief maakt zich tegelijkertijd zorgen over de toekomst van groepen kwetsbare kinderen in Nederland die hard getroffen worden door de opeenstapeling van bezuinigingen en niet zichtbaar zijn in de data van dit onderzoek.

Vergeleken met andere ontwikkelde landen kent Nederland een vrij hoge zuigelingensterfte. Ook pesten en vechten Nederlandse kinderen relatief veel. Maar Nederlandse kinderen blijken het minst arm en hebben het minste overgewicht, al eten ze relatief weinig fruit. Op onderwijs scoort Nederland het hoogste ter wereld.

Dit is uiteraard goed nieuws, maar het Kinderrrechtencollectief  maakt zich tegelijkertijd zorgen over de toekomst van groepen kwetsbare kinderen in Nederland die hard getroffen worden door de opeenstapeling van bezuinigingen en niet zichtbaar zijn in de data van dit onderzoek.

Over het algemeen laat het rapport van UNICEF een gunstig beeld zien van de Nederlandse kinderen. Kinderen zelf vinden ook dat het goed met hun gaat. Zij zijn tevreden over hun leven en ervaren goede relaties met ouders en leeftijdsgenoten. Op onderwijs scoort Nederland het hoogst en uiteindelijk staat Nederland bovenaan de lijst. Het is echter te voorbarig om daaruit te concluderen dat Nederlandse kinderen inderdaad het gelukkigst zijn, zoals veel media deden in de berichtgeving over het rapport. Zo zijn de data in het onderzoek van UNICEF afkomstig uit 2009 en 2010, toen de economische crisis en met name de gevolgen daarvan op de leefsituatie van kinderen nog niet duidelijk zichtbaar waren. Daarbij komt dat het welzijn van kinderen een volledig ander begrip is dan het geluk van kinderen. UNICEF Nederland laat weten de nummer één-positie van Nederlandse kinderen te relativeren: ‘Het is mooi dat Nederland zo goed scoort, maar dat betekent niet dat we niets meer hoeven te doen. Er zijn toch nog kwetsbare groepen kinderen in Nederland die het niet goed hebben en waar we ons zorgen over maken, zeker gezien de economische crisis’.

Nog steeds zijn er kwetsbare groepen in Nederland die het niet goed hebben. Denk aan kinderen in jeugdzorg, vreemdelingenkinderen die in onzekerheid over hun toekomst verkeren en kinderen die in armoede leven. Er blijft een toename van kinderen die in armoede of in de opvang moeten leven. Een van de leden van het Kinderrechtencollectief, Defence for Children, heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd in het artikel ’Een auto als huis’ in het tijdschrift Right! De leefsituatie van juist kwetsbare kinderen in Nederland wordt niet gepresenteerd in het rapport van UNICEF.

UNICEF benadrukt dat de overheid niet achterover kan leunen op basis van de positieve uitkomst van dit onderzoek. Er blijft alsnog een grote groep kinderen bestaan met wie het niet goed gaat en die alle mogelijke hulp moet worden geboden. De bezuinigingen en economische crisis hebben nu al en zullen ook in de toekomst gevolgen blijven hebben voor kinderen en dus zal de overheid moeten blijven investeren in kinderen. Daarbij moet de overheid de kwetsbare groepen kinderen niet vergeten. Het Kinderrechtencollectief sluit zich hierbij aan en benadrukt het belang van voortzetting van onderzoek naar de leefsituatie van Nederlandse kinderen, waarbij ook kwetsbare groepen in beeld komen.

Klik hier voor het rapport van UNICEF.
Klik hier voor eerdere nieuwsbericht over kinderarmoede.
Klik hier voor meer informatie over armoede op lokaal niveau, Kinderen in Tel.