Main content

15 januari 2014

Kinderen uit tien landen kunnen vanaf april 2014 rechtstreeks een klacht indienen bij de Verenigde Naties als zij vinden dat hun rechten worden geschonden. Het protocol bij het Kinderrechtenverdrag dat dit regelt, is gisteren aangenomen door Costa Rica. De landen die het naast Costa Rica wel tekenden zijn Duitsland, Spanje, Portugal, Montenegro, Slowakije, Albanië, Thailand, Bolivia en Gabon. Nederland maakt vooralsnog geen aanstalten om de bijlage ook te omarmen.

VN-Kinderrechtencomité onderzoekt klacht

Omdat Costa Rica het tiende land is, kan het ingevoerd worden in de landen die het document bekrachtigden. Kinderen kunnen zowel individueel als groepsgewijs naar het VN-Comité voor de Rechten van Kinderen stappen, nadat eerst in hun eigen land alle mogelijkheden zijn benut. Het VN-Kinderrechtencomité, waarin achttien onafhankelijke mensenrechtenexperts zitten, zal de klacht onderzoeken en met de betrokken overheid in gesprek gaan.

Tekent Nederland in 2014?
Het Kinderrechtencollectief probeert door lobby ook Nederland zover te krijgen om het derde optionele protocol te tekenen. Zo is eind 2013 het verzoek bij de Tweede Kamer bewindslieden neergelegd om het derde optionele protocol in het kader van het 25-jarig bestaan van het VN-Kinderrechtenverdrag in 2014 te ondertekenen.