VN-Kinderrechtencomité

Hieronder staat al ons nieuws over het VN-Kinderrechtencomité.

21/11/2022 Het VN-Kinderrechtencomité vraagt kinderen en jongeren om feedback te geven op de net gepubliceerde eerste versie van General Comment no. 26. Deze General Comment gaat over het verband tussen kinderrechten en leefomgeving (het milieu), met speciale aandacht voor klimaatverandering.

20/09/2022 “Bere-interessant”, zo omschrijft Brigitte Boswinkel, coördinator van het Kinderrechtencollectief, de pre-sessie van de op Nederland gerichte Universal Periodic Review (UPR) van de VN-Mensenrechtenraad. Brigitte sprak de raad toe en ging het gesprek aan met verschillende actoren om kinderrechten op de kaart te zetten en een eerlijk beeld te geven van de kinderrechtensituatie in Nederland.

27/06/2022 Het VN-Kinderrechtencomité heeft een concept gemaakt voor General Comment nr. 26. Dit nieuwe General Comment gaat over kinderrechten en klimaat met specifieke aandacht voor klimaatveranderingen. De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis, omdat klimaatveranderingen een grote impact hebben op het leven van kinderen.

18/02/2022 – Nederland moet dringend in actie komen om kinderrechten beter na te leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in een zojuist verschenen beoordeling van de Nederlandse situatie. Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten, onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten.

10/02/2022 – De Nederlandse overheid heeft nog steeds geen besluit genomen over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag. Samen met Ieder(in) en het Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) pleit het Kinderrechtencollectief voor ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd.

Op 1 en 2 februari vindt een sessie tussen het VN-Kinderrechtencomité en de Nederlandse overheid plaats. Kinderrechtenexperts van de VN en een delegatie van de Nederlandse overheid gaan in dialoog over de rechten van kinderen in Nederland. Nederland heeft in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd en is daarom verplicht eens in de vijf jaar te rapporteren aan de VN.