Main content

Wat doen wij

Voorlichting

Dit is de website van het Kinderrechtencollectief. Via deze website geven we informatie over kinderrechten. Je vindt er informatie per recht. Maar we bieden ook verhalen, lesmateriaal, video’s, kaarten, posters, informatieboekjes en spelletjes. We streven ernaar dat iedereen, jong en oud, weet waar kinderen recht op hebben. Kijk voor gratis downloads eens hier. Of bekijk eens ons Youtube-kanaal.

Lobby en advies

Het Kinderrechtencollectief adviseert de regering over hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd. En natuurlijk over waar nog verbeteringen nodig zijn. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is de regering er namelijk verantwoordelijk voor dat de rechten van kinderen in de wet en in het beleid verankerd zijn. Ook moet de overheid alles doen wat in haar macht ligt om de rechten van kinderen te waarborgen en beschermen in de praktijk van alledag.

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité

Eens in de vijf jaar rapporteert de Nederlandse regering aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. In die rapportage wordt uiteengezet hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Dit Comité van de Verenigde Naties kijkt of Nederland zich aan het Kinderrechtenverdrag houdt. Onafhankelijk van de Nederlandse regering stuurt het Kinderrechtencollectief ook een rapportage aan het VN-Comité. Daarin geven wij onze visie op de naleving van kinderrechten in Nederland. De Nederlandse Jeugd Raad zorgt er bovendien voor dat er een speciale jongerenrapportage naar het VN-Comité wordt gestuurd. Op deze manier krijgt het Kinderrechtencomité vanuit verschillende bronnen informatie. Dit helpt hen bij het beoordelen van de kinderrechtensituatie in Nederland.